Serwer FTP

Ważne informacje

Zapraszamy do korzystania, w przypadku wysyłki do nas dużych plików z serwera ftp. Prosimy o kontakt telefoniczny lub przesłanie do nas e-maila z prośbą o założenie indywidualnego konta ftp jeżeli go jeszcze nie posiadacie.

PARAMETRY SERWERA FTP

  • IP (adres): ftp.wie-druk.pl
  • USER (użytkownik): ustalona nazwa
  • PASSWORD (hasło): ustalone hasło


Konto ogólne na naszego ftp-a:

  • HOST: ftp.wie-druk.pl
  • USER: wie-druk@wie-druk.pl
  • PASSWORD: wiedruk29

Prosimy o usunięcie niepotrzebnych plików po zakończeniu obsługi zlecenia!