Normy Jakościowe

W przypadku wydruków cyfrowych, podstawową normą kolorystyczną są standardy ISO. Dodatkowe wytyczne dotyczące kolorów mogą być dostarczone przez klienta w postaci cyfrowego dowodu lub innego wzorca kolorystycznego.
Jeśli chodzi o dodruk, wzorcem kolorystycznym jest pierwszy wydruk lub inny egzemplarz próbny, który został zaakceptowany przez klienta. Warunkiem jest zachowanie integralności pliku produkcyjnego.
Ocena zgodności kolorystyki dokonywana jest zarówno wizualnie, jak i poprzez pomiar barwy za pomocą densytometru.
→ Akceptowalne: Kolorystyka minimalnie różni się od wzorca.
→ Nieakceptowalne: Kolorystyka znacząco różni się od wzorca.
Proces uszlachetniania produktu może wpływać na barwę – jednak drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za zmianę kolorów spowodowaną uszlachetnianiem (np. laminowanie, lakierowanie) poza procesem drukowania.

Technologia druku cyfrowego gwarantuje najwyższą jakość, lecz istnieje ryzyko wystąpienia pewnych niedoskonałości. W przypadku druku atramentowego mogą występować drobne defekty, takie jak:
→ Widoczne linie, wynikające z automatycznej regulacji spowodowanej czasowym zablokowaniem głowicy drukującej. Te niedoskonałości mogą być zauważalne na ciemnych obszarach z dużym nasyceniem, zwłaszcza w dużych formatach zdjęć lub pełnych kryciach.
→ Małe defekty w postaci białych kresek, nazywane „missing nozzles”, spowodowane blokadą w głowicy.
W przypadku druku elektrofotograficznego (tonerowego) mogą wystąpić niedoskonałości, takie jak:
→ Połysk na powierzchni zadruku,
→ Różne stopnie zaciemnienia grafik, zależne od rodzaju maszyny,
→ Możliwe niedoskonałości w równomiernym pokryciu oraz subtelne przebarwienia na powierzchniach o stałym kryciu.
Odchylenia w pasowaniu kolorów kolejno drukowanych na środku arkusza są mierzone:
→ Akceptowalne do 0,4 mm
→ Nieakceptowalne, gdy przekraczają 0,4 mm
Przesunięcia obrazu na stronie są oceniane:
→ Akceptowalne do 1,0 mm
→ Nieakceptowalne, gdy przekraczają 1,0 mm.

Warstwa lakieru, czy to offsetowego, dyspersyjnego czy UV, jest uznawana za nieprawidłową, jeśli na powierzchni przeznaczonej do lakierowania występują miejsca niepolakierowane większe niż 3 mm² (wewnątrz obszaru lakierowania).
Przesunięcia warstwy lakieru względem obrazu poddanego lakierowaniu są oceniane:
→ Akceptowalne do 1,00 mm
→ Nieakceptowalne, gdy przekraczają 1,00 mm.
Lakierowanie nie powinno być wykonane w obszarach zagięć, bigów oraz rowków w twardej oprawie. Lokalizacja lakieru w tych obszarach może prowadzić do odpryskiwania, pękania lub oddzielania się lakieru. Drukarnia WIE-DRUK nie ponosi odpowiedzialności za powyższe wady, bez względu na ich wielkość czy liczbę.

Prawidłowy proces laminowania jest uznawany, gdy na powierzchni laminatu nie ma żadnych pęcherzyków ani defektów. Rozmiar pęcherzyków lub defektów jest mierzony:
→ Akceptowalny: łączna powierzchnia do 2,0 mm² lub łączna długość do 5 mm.
→ Nieakceptowalny: większy niż 2,0 mm² lub długość przekraczająca 5 mm.
Laminowanie termofolią może spowodować rozciąganie się obrazu:
→ Akceptowalne do 1,0 mm na każde 500 mm.

→ Nieakceptowalne, gdy przekracza 1,0 mm na każde 500 mm.

Dopuszczalne odchylenie złamu od linii pierwotnej wynosi:
→ Akceptowalne do 1 mm.
→ Nieakceptowalne, jeśli przekracza 1 mm.

Format zeszytu lub bloku książki odnosi się do fizycznego wymiaru produktu, jak określono w zamówieniu. Odchylenia od formatu mogą wynikać z naturalnych wariacji procesu produkcyjnego i powinny mieścić się w akceptowalnym zakresie tolerancji:
→ Dopuszczalne odchylenie od założonego formatu do 1 mm.
→ Nieakceptowalne odchylenie od założonego formatu większe niż 1 mm.

Wartości akceptowalne odchylenia równoległości dwóch brzegów oprawy, mierzone po zgięciu zeszytu na pół, wynoszą:
→ Akceptowane do 0,5 mm na każde 150 mm cięcia.
→ Nieakceptowalne, jeśli przekraczają 0,5 mm na każde 150 mm cięcia.

Dopuszczalne odchylenia przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki są następujące:
→ Akceptowane do 1 mm.
→ Nieakceptowalne, jeśli przekraczają 1 mm.

Podczas falcowania, perforacji i bigowania, odchylenie złamu lub perforacji od nominalnej linii jego umiejscowienia, mierzone na każdym złamie, powinno mieścić się w:
→ Akceptowalnym zakresie do 1 mm.
→ Nieakceptowalne są odchylenia większe niż 1 mm.
Należy pamiętać, że na ostateczne odchylenia wykonanych złamań, perforacji i bigowań mogą mieć wpływ również dopuszczalne odstępstwa powstałe podczas poprzedzających procesów technologicznych, takich jak druk i krojenie arkuszy.

Prawidłowo wykonany grzbiet książki charakteryzuje się wymiarem zgodnym z parametrami określonymi w pliku okładki. Dopuszczalne odstępstwa obejmują:
→ Akceptowalne odchylenie do 1 mm.
→ Nieakceptowalne odchylenia większe niż 1 mm.
Położenie obrazu na grzbiecie w stosunku do osi grzbietu powinno mieścić się w:
→ Akceptowalnym przesunięciu do 1,0 mm w poziomie i/lub 2,0 mm w pionie.
→ Nieakceptowalne są przesunięcia większe niż 1,0 mm w poziomie lub 2,0 mm w pionie.
W przypadku grzbietów odciętych lub obecności grafik i tekstów na grzbiecie, dopuszczalne są przesunięcia względem osi grzbietu oraz przekos:
→ Akceptowalne przesunięcie do 0,5 mm i/lub przekos do 0,1 mm na każde 100 mm.
→ Nieakceptowalne są przesunięcia większe niż 0,5 mm lub przekos przekraczający 0,1 mm na każde 100 mm.

Oprawę zeszytową uznaje się za prawidłową, gdy zszywki nie przesuwają się ani w pionie, ani w poziomie.
Akceptowalne:
→ Przesunięcie w poziomie do 0,75 mm.
→ Przesunięcie w pionie do 3,0 mm.
Nieakceptowalne:
→ Przesunięcie w poziomie większe niż 0,75 mm.
→ Przesunięcie w pionie większe niż 3,0 mm.
Dodatkowe nieprawidłowości szycia to:
→ Zbyt mocny zacisk zszywek, co może prowadzić do przecinania papieru.
→ Zbyt luźny zacisk zszywek, co może skutkować wypadaniem stron.

Książka z oprawą klejoną powinna mieć odpowiednio wykonane klejenie zarówno w grzbiecie, jak i na bokach.
Sprawdzamy wytrzymałość oprawy klejonej w następujący sposób:
→ Chwytając egzemplarz za pojedynczą stronę, delikatnie potrząsamy nim.
→ Uznajemy wytrzymałość oprawy za zgodną, jeśli strona potrafi utrzymać ciężar całego egzemplarza podczas potrząsania.
Powtarzamy to dla kilku losowo wybranych stron, omijając początkowe i końcowe strony (ze względu na klejenie boczne).
Przy oprawie klejonej należy pamiętać, że w przypadku trudno wsiąkliwych papierów (MWC, LWC), może wystąpić penetracja kleju do wnętrza bloku. Niemożliwe jest całkowite wyeliminowanie tego zjawiska bez wpływu na wytrzymałość klejenia w grzbiecie.
Na wytrzymałość oprawy może także wpływać układ włókien. Nieprawidłowy układ włókien w papierze w składkach wewnętrznych może prowadzić do falowania w grzbiecie, co może utrudnić otwieranie. Nieprawidłowy układ włókien jest często spowodowany formatem pracy, ekonomicznym układem stron na arkuszu drukowym oraz jakością druku. Drukarnia Sowa nie ponosi odpowiedzialności za to zjawisko.

Standardowo, linia szycia nici powinna być równomiernie rozmieszczona na całej wysokości grzbietu książki, a krańce ściegu powinny być oddalone od przewidywanej linii krojenia o co najmniej 10 mm. Liczba stosowanych ściegów zależy od wysokości książki.
Nieakceptowane nieprawidłowości w szyciu to:
→ Zbyt mocne naciągnięcie nici, co może spowodować, że grzbiet „zaokrągla się” do wewnątrz.
→ Zbyt luźne naciągnięcie nici, co może spowodować przesuwanie się składek względem siebie.
→ Zbyt duże otwory na nitki, co może prowadzić do przenikania kleju grzbietowego do wewnętrza wkładu.
Wytrzymałość szycia nici uważa się za dobrą, gdy ciężar wkładu jest utrzymywany przez jedną z wewnętrznych składek podczas dodatkowego potrząsania z umiarkowaną siłą.

Książka w oprawie twardej składa się z dwóch głównych elementów: bloku książkowego, który podlega tym samym normom co książka w oprawie klejonej i szytej nićmi, oraz okładki twardej, wykonanej z tektury oklejonej okleiną. Parametry jakościowe okładki twardej reguluje poniższe zestawienie:
Akceptowalne:
→ Odchylenie formatu okładki ≤ 1 mm,
→ Odchylenie położenia bloku w okładce ≤ 1 mm,
→ Odchylenie grubości tektury ≤ 5%,
→ Odchylenie wielkości kancika ≤ 1 mm.
Nieakceptowalne:
→ Odchylenie formatu okładki > 1 mm,
→ Odchylenie położenia bloku w okładce > 1 mm,
→ Odchylenie grubości tektury > 5%,
→ Odchylenie wielkości kancika > 1 mm.
W przypadku tłoczeń barwnych na materiałach strukturalnych dopuszczalne są miejscowe niedobarwienia powierzchni barwionej, zależnie od użytego materiału pokryciowego. Porowatość okładki zależy od jakości i stopnia wygładzenia powierzchni gładzonej tektury.

Oczka/dziurki nie powinny przesuwać się ani w pionie, ani w poziomie. Ich funkcjonalność, zwłaszcza możliwość wpinania ich w segregator, jest kluczowa.
→ Akceptowalne przesunięcie do 1 mm.
→ Nieakceptowalne przesunięcie większe niż 1 mm.

Produkt, który posiada niezgodności obrazu i mechaniczne, nieograniczające jego funkcjonalności, uznawany jest za zgodny. Obecność i ilość tych niezgodności oceniana jest wizualnie.

Standardy pakowania książek w oprawie miękkiej obejmują:
→ Odbiór osobisty lub dostawa transportem drukarni: produkty pakowane są w paczki, zabezpieczone papierem lub folią termokurczliwą.
→ Wysyłka paletowa: paczki, jak opisano w punkcie 1, układane są na palecie, zabezpieczone narożnikami i owinięte folią stretch.
→ Wysyłka paczkowa na terenie kraju: produkty są pakowane w trójwarstwowy papier i karton, natomiast dla wysyłek zagranicznych stosuje się pięciowarstwowy papier i karton.
Książki w oprawie twardej do wysyłki paczkowej pakowane są zgodnie z metodą stosowaną przy wysyłce zagranicznej.
Dodatkowe instrukcje dotyczące pakowania mogą być uwzględnione w zamówieniu Klienta.

Wytrzymałość zgrzewu ocenia się manualnie. Zgrzew uznaje się za prawidłowy, jeśli oba zgrzane brzegi są w stanie utrzymać ciężar całego pakietu nawet podczas potrząsania z umiarkowaną siłą.
Dodatkowe nieakceptowalne niezgodności podczas foliowania to:
→ Uszkodzenia mechaniczne egzemplarza,
→ Mocne nadtargania folii,
→ Liczne przerwy w folii,
→ Brak ciągłości zgrzewu na odcinku dłuższym niż 1 cm (dziura w zgrzewie).

Dostawa uznawana jest za zgodną z zleceniem, jeżeli co najmniej 98% produktów spełnia parametry jakościowe określone w niniejszej specyfikacji.
W przypadku braków w nakładzie lub wykrycia egzemplarzy wadliwych przez Klienta w ilości nie przekraczającej 2% całego nakładu, wartość wadliwych/brakujących egzemplarzy zostanie skorygowana na fakturze. W przypadku przekroczenia 2% wadliwych lub brakujących egzemplarzy, ilość ta będzie dodrukowana lub odjęta od faktury.
W przypadku braków w nakładzie wykrytych w drukarni, które nie przekraczają 2% całego nakładu, informacja o nich zostanie przekazana Klientowi przed wysyłką, a faktura zostanie dostosowana do powstałego braku.
Wszelkie uwagi i zastrzeżenia, jeśli nie obowiązuje inna pisemna umowa, powinny być zgłoszone w ciągu 7 dni (dotyczące ilości i uszkodzeń) lub 30 dni (dotyczące wad jakościowych) od daty dostarczenia.